تحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 61-83

10.22069/jwsc.2018.14107.2883

سیدعبدالحسین آرامی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مهری اکبری؛ علیرضا زراسوندی


رابطه بین پهنای حلقه‌های سالانه درختان بلوط و شاخص‌های اقلیمی (منطقه‌ای و جهانی) در منطقه جوانرود کرمانشاه

دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 57-71

مهدی نادی؛ جواد بذرافشان؛ کامبیز پورطهماسی؛ فاطمه نجفی هرسینی


تأثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 59-76

10.22069/jwfst.2017.11332.2574

مهسا خادمی؛ حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ عیسی ابتهاج


جذب مس و روی از محلول‌های آبی بوسیله دیاتومیت: سینتیک و ترمودینامیک

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 59-75

10.22069/jwsc.2020.16540.3186

مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده خالدآباد


معیارهای پایداری در ارزیابی مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز ارس بر اساس رویکرد DPSIR

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 61-77

مریم حافظ پرست؛ شهاب عراقی نژاد؛ سلمان شریف آذری


تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 61-79

بهاره سادات همراز؛ ابولفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره‌گیری از الگوی بارش بهینه

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 63-80

سجاد میرزایی؛ مجید رئوف؛ علی رسول زاده؛ ساناز پور اسکندر


ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 63-78

10.22069/jwsc.2018.14524.2934

زهره فرزانگان؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان