اصول اخلاقی انتشار مقاله

اخلاق نشر
نویسنده و اعضای نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، مدیر داخلی، سردبیر و ناشر) باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را بپذیرند و در مورد آن به توافق برسند. 

 

نویسندگان

مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله باشد و جنبه های آموزشی و نتیجه کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان را ارائه دهد. علاوه بر اینکه موضوع مقاله در زمینه تخصصی مجله است، مقالات یا بخشی از آن نباید همزمان در هیچ مجله ای در داخل یا خارج از کشور باشد. مقالات ارائه شده در قالب چکیده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده اند ،در قالب مقالات کامل قابل ارائه می باشند. مقالات برگرفته از پایان نامه ها و پایان نامه های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاور و دانشجویان و با تایید استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود. مقالات ترجمه شده از زبان های دیگر پذیرفته نمی شوند. مسئولیت صحت علمی و قانونی محتوای مقاله و مسئولیت نظرات و نظرات ارائه شده بر عهده نویسنده مسئول مکاتبات است و انتشار مقاله به معنی تایید کلیه مطالب آن نیست. در صورت عدم دریافت پاسخ به موقع از سوی نویسندگان برای تصحیح موارد اعلام شده توسط داوران، مقاله در خارج ارزیابی می شود و  نویسنده مقاله اصلاح شده را به عنوان مقاله جدید به مجله ارسال می کنند.
  امکان استفاده از نتایج تحقیقات دیگران باید با ارجاع مناسب صورت گیرد. ذکر نام نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و عدم وجود اسامی غیر مرتبط رعایت شود. نویسندگان باید کلیه حامیان مالی مقاله خود را نیز معرفی کنند. 

 

  مقالات مجله

  اطلاعات شخصی نویسندگان مقاله برای همه افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال، مانند ویراستاران،  و ناشران مورد اعتماد، باید کاملاً محرمانه باشد.

سردبیر مسئولیت هدایت و نظارت بر سیاست های یک نشریه را بر عهده دارد و همچنین مسئول حفظ کیفیت نشریه از نظر ادبی و علمی را دارد. اولین وظیفه سردبیر و اعضای هیئت تحریریه اطمینان از صحت، دقت و انصاف در داوری آثار است. سردبیر باید ارزیابی خود را از مقالات دریافتی بدون دخالت نظر شخصی و محتوای فکری خود ارائه دهد. مجله در رد یا پذیرش، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقالات پذیرفته شده مختار بوده و از عودت مقالات دریافتی معاف است.

 

داوران

داوران به سردبیر مجله در کیفیت، محتوا و بررسی علمی مقالات کمک می کنند و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به ارتقای کیفیت و محتوای مقالات کمک می کنند. پس از بررسی اولیه، داوران منتخب باید بلافاصله نتیجه را به سردبیر نشریه، اعم از پذیرش یا رد داوری، اطلاع دهند. تمام اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و داور باید سعی کند آن را حفظ کند. داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی، صریح و روشن بیان شود و این اسناد به نشریات و نویسندگان ارائه شود و در داوری مقالات از اظهار نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی، مذهبی و ... خودداری شود. توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است.

کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌های مورد استفاده در مقاله باید همراه با ارجاع کامل در کتاب‌شناسی باشد. داوران نباید مواردی را بپذیرند که منافع افراد، مؤسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن به دست می آید یا روابط شخصی در آن رعایت می شود. همچنین این نشریه با رعایت قوانین اخلاقی در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) و پیرو آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و برخورد با تقلب در آثار علمی است. https://publicationethics.org/