اهداف و چشم انداز

 مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به حفاظت آب و خاک توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سالانه در چهار شماره منتشر می شود. تحقیقات حفاظت منابع آب و خاک و پژوهش هایی که در راستای مدیریت پایدار منابع آب و خاک باشند از موضوعات کلی تحت پوشش مجله می باشند.

نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک از سال 1388 بطور مستمر انتشار دارد و در هشتمین جلسه شورای راهبری ISC مورخ 8 مهر ماه 1391 اعتبار 887 نشریه علمی پژوهشی و ترویجی فارسی ، 302 نشریه علمی لاتین و 143 نشریه علمی عربی مورد تصویب قرار گرفت .بر اساس این بررسی ضریب تاثیر "مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک" برابر 0.067 اعلام شد.