اهداف و چشم انداز

اهداف مجله:

هدف این مجله ارتقاء دانش دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به کشاورزی می باشد. نتایج آثار علمی و پژوهشی اصیل در زمینه آبیاری، خاکشناسی پس از بررسی توسط داوران منتشر شده است.

چشم انداز مجله:

امکان دسترسی آزاد به یافته ها.
انتشار دستاوردهای اصلی اعضای فارغ التحصیل و دانشجویان در جهت توانایی های بالاتر.
تبادل اطلاعات علوم کشاورزی