راهنمای نویسندگان

 

بر اساس رویکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبنی بر لزوم توجه به نظام­ های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه ذیل جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد.

 

سایت الکترونیکی نشریه: http://jwsc.gau.ac.ir

  پست الکترونیکی نشریه: jwscguasnr@yahoo.com

 

 راهنمای نگارش مقاله

نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک مقالات تحقیقی و مروری در زمینه‌های حفاظت و مدیریت بهینه منابع آب و خاک و علوم وابسته به آن را می‌پذیرد. مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر نشریات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی می‌توانند به زبان فارسی و یا انگلیسی (با شرایط خاص) باشد، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال‌کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

 "نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک مقالات مروری را پذیرش و منتشر می نماید. در این حالت نویسنده/نویسندگان  توسط سردبیر دعوت به ارایه مقاله می شوند" 

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش‌های انفرادی یا جمعی، مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در نشریات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد ارتباطات، تناقض‌ها و محدودیت‌های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید. مقالات ترجمه شده فقط در صورتی پذیرفته می‌شوند که حاوی روش یا مسئله علمی بسیار مهمی باشد. هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده فارسی باید به صورت مبسوط شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیریباشد و تمام آن در یک صفحه A4 (حداقل 400 و حداکثر 600 کلمه با فاصله خطوط یک) باشد (فرمت زیر).

چکیده

سابقه و هدف:(B lotus, font size 11)     

مواد و روش‌ها: (B lotus, font size 11)    

یافته‌ها:(B lotus, font size 11)              

نتیجه گیری: (B lotus, font size 11)        

 واژه های کلیدی: (B lotus, font size 11)

 

چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و به صورت مبسوط (extended abstract) و در پایان مقاله بعد از منابع با فاصله خطوط یک لحاظ گردد و  شامل:

(Background and objectives; Materials and methods; Results; Conclusion) باشد (فرمت زیر).

Title: Times New Romans Font 12 Bold (Center)

Abstract

 

Background and objectives:  Times New Roman (font size : 11)

Materials and methods:        Times New Roman (font size: 11)

Results:                                   Times New Roman (font size: 11)

Conclusion:                            Times New Roman (font size: 11)         

Keywords:                              Times New Roman (font size: 11)

 

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

 6) مواد و روش‌ها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث با هم تدوین گردد. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به‌صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) نتیجه گیری کلی: نتیجه کلی مهمترین یافته تحقیق  در یک پاراگراف آورده شود.

9) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.

10) کل منابع به زبان انگلیسی شامل نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها است. از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود.

 

نحوه ارجاع مقالات توسط نویسندگان در متن مقاله به صورت شمارشی و در پایان مقالات نیز شماره دهی به رفرنس ها به ترتیب ظهور در متن  باشد.

(رفرنس نویسی به روش APA)

 

 مشاهده دستورالعمل ارجاع دهی به روش APA (کلیک کنید)

 

 

 11) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

12) ارجاع به منابع در متن: 

الف: هنگامی که نام نویسندگان در متن آورده می شود لازم است نام‌خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع بهمیلادی نوشته شود و در انتهای جمله نیز شماره منبع قید گردد (مطابق نمونه زیر). اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس “و همکاران (سال میلادی)” اکتفا شود.

"رتس و تورویک (2003) رابطه بخش‌های کشاورزی و صنعت در برخی کشورهای افریقایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها با بررسی تبعیض بین کشاورزی و صنعت نشان دادند که تبعیض علیه کشاورزی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد و مزیت‌های تکنولوژیکی صنعت را از بین ببرد (8)."

ب: هنگامی که نیازی به آوردن نام نویسندگان در متن نباشد تنها در انتهای جمله شماره منبع قید گردد (مطابق نمونه زیر).

"بخش خدمات، اثرات متقابل زیادی با دیگر بخش‌ها دارد به‌طوری‌که براساس مدل‌هایشبیه‌سازی شده سهم خالص بخش کشاورزی و صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق بخش خدمات به‌ترتیب 6و 22 درصد است (5)."

13) منابع فارسی ترجمه شده از زبان‌های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه “ترجمه” داخل پرانتز درج می‌گردد. مثال:

1. Farabi, H. 2000. Manual on acute forest damage. GorganUniv. of Agricultural Sciences and Natural Resources Press. 140p. (Translated in Persian)

14) از به‌کاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

15) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

16) عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند.عناوین جدول‌ها در بالاوعناوین شکل‌ها در زیر با فرمت وسط‌چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود. درجدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه درسیستم بین­المللی (SI) ودرداخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود مثل  (%)،(mm day-1) ،(mg L-1)  و (mg kg-1). از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. از به‌کار بردن عنوان‌هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان “شکل” درج شوند.(مانند مثال زیر).

 

 

 

fig

 

17) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 1/5 و با رعایت حاشیه 2/5 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 15 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد و از طریق پورتال نشریه ارسال شود. تایپ مقالات در نرم‌افزار Word 2003یا نسخه‌های بالاتر میکروسافت توصیه می‌شود.

لطفا جداول و تصاویر را نیز در متن مقاله بیاورید و نیاز به بارگذاری فایل مجزا نمی باشد. هرجدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

چکیده فارسی و انگلیسی: B lotus  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Lotus و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی: B Mitra پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان جدول­ها و شکل­ها: B lotus پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ ها داخل جدول­ها و پاورقی: B lotus  و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ها:  Times New Romanو با اندازه 10

منابع: Times New Roman و با اندازه 11

18) ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچکتر شوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاَ خوانا باشد.

19) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

20) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه‌کننده است.

21) دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

 22) این نشریه همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه به‌عنوان Technical report و یادداشت‌های کوتاه علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها در 3 تا 5  صفحه قابل چاپ خواهد بود (به‌همراه عنوان چکیده ها و منابع علمی)، در ضمن ساختار کلی گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل می‌باشد.

  • لطفا فایل تعهد نامه و اعطای حق کپی رایت (copy right) را از سایت مجله (اکانت مقاله-بخش ارسال فایل-به صورت بخش هایلایت شده مشخص شده است) دانلود کرده، تکمیل، اسکن و به صورت تصویر (png, jpg, jpeg) بارگذاری نمایید. 
  • در مراحل سابمیت مقاله در قسمت توضیحات تکمیلی حتما ارتباط مقاله خود را با موضوعات تحت پوشش مجله شرح دهید (در پنجره تعهدنامه نیز این ارتباط بایست به اختصار آورده شود). این قسمت نقش کاور لتر را دارد و نویسنده محترم می تواند سایر توضیحاتی که لازم می بیند را نیز در همین قسمت به سردبیر منتقل نماید. دقت شود اگر در مراحل ارسال مقاله در پنجره مربوط به تعهدنامه ارتباط موضوع مقاله با اسکوپهای مجله نوشته نشود مقاله به پروسه داوری نمی رود. همچنین در همین کادر مربوط به تعهدنامه مشخص شود که مقاله مستخرج از چیست و منبع داده ها چیست.

 به اطلاع محققین محترم می رساند که نشریه پژوهشهای حفاظت آب و خاک از ابتدای سال 1398 از هر نویسنده (فارغ از ترتیب نویسندگان)، فقط یک مقاله پذیرفته شده را، در هر سال منتشر خواهد کرد. برای نویسندگانی که بیش از یک مقاله پذیرفته شده داشته باشند، انتخاب ترتیب مقالات برای انتشار از طرف مجله  تابع زمان اتمام فرآیند بررسی مقاله خواهد بود.

 
نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان نامه، رساله، پروژه، طرح­های تحقیقاتی و سایر موارد مشابه دانشگاهی باید از اعضای هیات علمی دانشگاه­ها یا موسسات تحقیقاتی (در موقعیت استادراهنما یا مجری تحقیقات) باشند. در سایر مقالات نیز اگر در میان نویسندگان اعضای هیات علمی حضور دارند اکیدا توصیه می شود که ایشان به عنوان نویسنده مسئول معرفی شوند. اکیدا توصیه می شود نویسنده مسئول و سایر نویسندگان از ایمیلهای دانشگاهی و رسمی استفاده کنند.
 
                                
   

 
 
      ((فرم اطلاعات مقاله / نویسندگان، ارتباط با اهداف نشریه، دسترسی داده، مشارکت نویسندگان، نوآوری و یافته ها،
حمایت مالی و تعارض منافع))   

         

  ((قالب تمپلیت مقاله اصلی)) 

 

 ((راهنمای نویسندگان-دستورالعمل نگارش مقاله))
 
 ((شیوه نامه مقالات مروری))