داوران

به نام خدا

راهنمای داوری مقالات

مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک

 {reviewerList}

با سلام و احترام

روند داوری در این مجله پس از تعیین داور به صورت ذیل می باشد:

  1. ایمیلی مبنی به درخواست داوری مقاله برای داور تعیین شده ارسال می شود.
  2. پس از قبول داوری توسط داور، مقاله در قسمت نقش داور ، صفحه شخصی داور قابل مشاهد می باشد.
  3. جهت داوری صفحه ذیل برای داوری قابل مشاهده می باشد:

 

  1. ابتدا می بایست فرم ارزیابی مقالات تکمیل گردد.
  2. سپس در صورت نیاز (با توجه به دیدگاه داور) بخشهای توضیحات داور برای دبیر و نویسنده پر شود.
  3. در بخش ارسال فایل، فایلمقاله که حاوی نظرات داور می باشد،می بایست بارگذاری شود. نکته قابل توجه در این بخش این است که داوران پس از بارگذاری و ارسال فایل باید تصویر (علایم زیر)را مشاهده نمایند و عدم مشاهده این علائم نشان دهنده بارگذاری ناموفق فایل مربوط می باشد:

 

  1. پس از بارگذاری صحیح فایل مقاله که حاوی نظرات داور می باشد، در بخش نتیجه داوری به دبیر، داور نظر  کلی خود را انتخاب نموده و سپس ارسال می نماید. لازم به ذکر است که با ارسال گزینه نتیجه داوری به دبیر، همه موارد (فرم ارزیابی،توضیحات و فایل مقاله) ارسال میگردند به همین دلیل می بایست مراحل داوری به ترتیب انجام گردند.