مقایسه روش‌های مختلف هوش مصنوعی در مدل‌سازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک (مطالعه موردی: شمال و شمال‌شرق ایران)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of different Artificial Intelligence methods in modeling water retention curve (Case study: North and Northeast of Iran)