بررسی و تعیین یک مدل تجربی برای آبشویی خاک¬های شور و سدیمی بخش میانی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Studies on appropriate and an empirical model for salt leaching of Saline-Sodic soils of central part of Khuzestan province