بررسی افت سطح آب های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)(مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessment of decreasing of groundwater-table using Geographic Information System (GIS) (Case study: Mashhad Plain Aquifer)