ارزیابی مدل‌های مختلف پهنه‌بندی شدت بروز خشک‌سالی در مقیاس‌های مختلف زمانی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The evaluating of drought zoning models in various time scales case study: Sistan and Balouchestan Province