دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر نمک‌های فلزی بر برخی خصوصیات بیوچار ساقه پنبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21551.3666

ابراهیم محمودی؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ سوسن خسرویار؛ محمد رحیم فروزه


تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت میاندوآب تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی تخصیص آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21638.3677

احسان جوادی؛ بهزاد حصاری؛ مهسا محمد حسین زاده