بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان‌های خراسان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between ENSO Index and Seasonal Extreme Rainfalls in Khorasan Provinces