موضوعات = حفاظت خاک و آب
بررسی اثر نمک‌های فلزی بر برخی خصوصیات بیوچار ساقه پنبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21551.3666

ابراهیم محمودی؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ سوسن خسرویار؛ محمد رحیم فروزه


تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت میاندوآب تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی تخصیص آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21638.3677

احسان جوادی؛ بهزاد حصاری؛ مهسا محمد حسین زاده


تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر روند دماهای حدی در ایستگاه‌های ساحلی استان مازندران بر مبنای مدل های CMIP6

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-27

10.22069/jwsc.2023.21185.3635

صدیقه برارخان پور؛ مهدی نادی؛ سارا مظلوم باب اناری؛ عباس جداری فروغی


بررسی اثرات بیوچار بر عملکرد و اجزاء عملکرد خیار گلخانه‌ای در شرایط کم‌آبیاری

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 165-173

10.22069/jwsc.2023.20979.3610

افسانه رحمتی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی دستورانی؛ علی شهیدی


پایش تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه هراز: مطالعه تطبیقی شاخص IRWQIsc و NSFWQI

دوره 30، شماره 3، مهر 1402، صفحه 147-157

10.22069/jwsc.2023.21228.3639

رها رباطی؛ فاطمه اسماعیلی؛ رضا خلیلی؛ علی مریدی


بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر کاهش آبشستگی در آبشکن باندال‌لایک T شکل

دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-70

10.22069/jwsc.2023.20991.3613

بیتا زمانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی؛ راضیه کریمی دمنه


بررسی عملکرد بندهای اصلاحی در دانه بندی رسوبات در حوضه متأثر از جریان واریزه (ننور بانه)

دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 111-130

10.22069/jwsc.2023.21077.3621

هیوا بایز شریف؛ ناصر خالق پناه؛ مسعود داوری؛ محمد رحیم زاده


اثر تغییر کاربری زمین بر میزان کربن آلی خاک و تعیین ویژگی های خاکی موثر بر آن در یک توالی زیستی (مطالعه موردی: منطقه جزینک دشت سیستان)

دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 131-150

10.22069/jwsc.2023.20864.3604

فرحناز اکبری شهریاری؛ ناصر برومند؛ علی شهریاری؛ ابراهیم شیرمحمدی؛ بهمن فاضلی نسب


اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی

دوره 29، شماره 4، دی 1401، صفحه 75-93

10.22069/jwsc.2023.20768.3593

زینب فتحی تیلکو؛ حمید زارع ابیانه؛ عیسی معروف‌پور؛ فرزاد حسین پناهی