دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-149 
اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی

صفحه 75-93

10.22069/jwsc.2023.20768.3593

زینب فتحی تیلکو؛ حمید زارع ابیانه؛ عیسی معروف‌پور؛ فرزاد حسین پناهی


شاخص‌های دینامیکی و عملکرد ذرت شیرین در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

صفحه 115-123

10.22069/jwsc.2023.20734.3590

میلاد ابراهیمی؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد؛ وحید ورشاویان؛ نسرین آزاد؛ امید بهمنی