دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-122 
تأثیر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی ‏های شیمیایی و بیولوژیکی خاک زیرکشت ذرت علوفه ‏ای

صفحه 23-44

10.22069/jwsc.2023.20460.3575

نسرین کریمیان شمس آبادی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حمیدرضا متقیان؛ رامین ایرانی پور؛ بیژن خلیلی مقدم


بررسی نقش عوامل محیطی بر ویژگی‌های رویشی گونه‌ ریواس (Rheum ribes L.)

صفحه 85-99

10.22069/jwsc.2023.20820.3599

محسن زارع زاده کسرینه؛ جلیل فرزادمهر؛ مریم آذرخشی؛ حامد سنگونی


بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی حوضچه آرامش با بستر ریپل در قرارگیری‌های مختلف

صفحه 113-122

10.22069/jwsc.2023.20209.3553

محمود شفاعی بجستان؛ احمد شایعی؛ مهدی زینی وند؛ محمد بهرامی یاراحمدی