دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-154 
ارزیابی فنی سامانه‌های نوین آبیاری در استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن)

صفحه 69-89

10.22069/jwsc.2022.20247.3558

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فاطمه آتشخوار؛ غلامرضا شماعی