دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 1-304 
اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی

صفحه 99-118

فاطمه صبوری؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ رضا خراسانی


تغییرات زمانی و مکانی ضریب فرسایندگی در جنوب‌غرب ایران

صفحه 139-157

الهه ترابیان مقدم؛ مهدی نادری؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله فتاحی


تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری

صفحه 275-285

محمدرضا خالدیان؛ محمدکریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محسن قره شیخ بیات؛ برهان ملک نیا