مطالعه کانی ها در سنگ مادر و خاک حاصل از آن در جنگل های املش (استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گیلان دانشکده کشاورزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی سابق دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور شناسایی کانی در سنگ مادر شیل، توف، بازالت و خاک حاصل از آن ها، سه پروفیل در موقعیت پای شیب در سه منطقه جنگلی املش در استان گیلان حفر شد. نتایج نشان داد که در شیل، کانی های پیروکسن، بیوتیت، فلدسپار و کانی های رسی اسمکتایت وجود داشت. مقدار زیاد رس اسمکتایت در خاک، موجب ضعیف شدن زهکشی، کاهش رس انتقال یافته (ایلوویال) و افزایش پوسته رسی فشاری شد. در توف، کانی های پلاژیوکلاز سدیم دار به مقدار زیاد مشاهده شد، ولی در خاک های حاصل از آن، مقدار کانی های اسمکتایتی به دلیل pH اسیدی، کمتر بوده در نتیجه رس های ایلوویال در عمق های زیرین بیشتر مشاهده شد. در بازالت، چون کانی های آهن و منیزیم دار پیروکسن، اولیوین و پلاژیوکلاز کلسیمی به مقدار بیشتر وجود داشته، هوادیدگی بیشتر بوده و تشکیل کانی های رسی پدوژنیک بویژه اسمکتیت بیشتر فراهم شد. باتوجه به شرایط مناسب نفوذ پذیری در سطح خاک بازالت، تجمع رس ایلوویال در افق های تحتانی قابل ملاحظه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Minerals study in parent rock and soils derived from it in forests of Amlash (Guilan province)

نویسنده [English]

  • Hassan Ramezanpour 1
1 University of guilan
چکیده [English]

Minerals study in parent rock and soils derived from it in forests of Amlash (Guilan province)

In order to identify the minerals in bedrocks of shale, tuff, basalt and soils derived from these rocks, three soil profiles were dug in footslope position in three forest lands of Guilan province. Based on results, pyroxene, biotite, feldspar and smectitic clay minerals were dominant in shale. Higher amount of smectite caused to decrease in soil drainage and illuvial clays as well as increase in stress cutan. In tuff, Na-plagioclase exists in higher amount. However there was lower smectite in soils derived from tuff due to acidic pH, so higher illuvial clay were observed in substratum. In basalt, weathering process was prominent, because there were higher amount of Ca-plagioclase and mafic minerals such as pyroxene and olivine, hence higher amount of clay mineral production especially smectite was provided. Well-permeability in surface soils of basalt was an important factor for remarkable illuvial clay accumulation in sub-surface soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyroclastic tuff
  • Smectitic clay
  • Zeolite
  • Parent rock