دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-248 
ارزیابی پایلوت کاهش TPH درپالایش خاک آلوده گازوئیلی با اصلاحگر کربن فعال

صفحه 183-200

10.22069/jwsc.2021.18661.3419

مینا هاشمی تزنگی؛ سهیلا ابراهیمی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سید علیرضا موحدی نائینی


اثر سیستم‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر انتقال آلاینده در یک خاک‌ درز و ترک‌دار

صفحه 219-236

10.22069/jwsc.2021.18889.3435

زهره ناظم؛ سید حسن طباطبائی؛ علیرضا حسین پور؛ پیام نجفی؛ مهدی قبادی نیا