دوره و شماره: دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-290 
بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره

صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2018.13698.2840

شهرام محمود سلطانی؛ مسعود کاووسی؛ مریم شکوری؛ مهرزاد الله قلی پور؛ مریم پیکان


ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی و باغی استان تهران

صفحه 67-85

10.22069/jwsc.2017.13718.2842

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان)

صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2017.13388.2808

فریبا گلمحمدی؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر

صفحه 141-158

10.22069/jwsc.2017.13228.2790

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ مهدی بهرامی؛ علی دیندارلو


اثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستان

صفحه 243-255

10.22069/jwsc.2018.11325.2566

عبدالواحد خالدی درویشان؛ جبار هادی قورقی؛ آزاده کاتبی‌کرد؛ هیرو محمدامینی؛ لیلا غلامی؛ اسدالله کرم‌زاده؛ عارف بهمنی؛ فرهنگ سعیدی