دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-244 
کارایی همزمان گیاه‌پالایی و زیست‌پالایی در حذف نفت خام از خاک

صفحه 25-45

10.22069/jwsc.2019.16529.3181

هادی کوهکن؛ احمد گلچین؛ محمدصدیق مرتضوی؛ فاطمه شهریاری؛ رقیه همتی


حذف آرسنات از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار اصلاح‌شده با آهن

صفحه 127-143

10.22069/jwsc.2020.16729.3207

ابراهیم سپهر؛ محمد علی شیری آذر؛ رامین ملکی؛ حبیب خداوردیلو؛ فرخ اسدزاده؛ بهنام دولتی