ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روش‌های اکو-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : رودخانه مهابادچای)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 47-65

10.22069/jwsc.2019.14563.2939

آیلر رزاقی؛ حجت احمدی؛ نورعلی حقدوست؛ یهزاد حصاری


بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 49-70

مهدی اسمعیلی ورکی؛ فرزانه صاحبی؛ مریم نوابیان؛ زهرا امیری


تأثیر اقلیم‌های‌ متفاوت بر تغییر شاخص‌های فرسایش پذیری خاک‌های لسی در استان گلستان

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-70

امیر جعفری هنر؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی


انبوهش‌زدایی مکانی نقشه‌ نیمه تفصیلی خاک با استفاده از روش دسمارت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2018.13870.2860

شاهرخ فاتحی؛ کامران افتخاری؛ جلال قادری


ارزیابی و پهنه‌بندی ریسک وقوع بارش‌های حدی در غرب ایران

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2019.15685.3086

عبدالله سلیمی مستعلی؛ یونس خوشخو؛ محمدحسین قلی زاده


ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی.

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2020.16036.3126

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


تدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوار

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 51-71

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


مدل سازی عددی لایه بندی حرارتی و کیفیت آب مخزن سد با استفاده از مدل کیفیCE-QUAL-W2

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 53-73

10.22069/jwsc.2019.14971.3010

مصطفی صالحی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ نوید پرچمی؛ ظاهر احمدپور


مطالعه کانی ها در سنگ مادر و خاک حاصل از آن در جنگل های املش (استان گیلان)

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 55-75

حسن رمضان پور؛ فرزاد ستوهیان؛ مهدی نوروزی