کلیدواژه‌ها = روند
تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر روند دماهای حدی در ایستگاه‌های ساحلی استان مازندران بر مبنای مدل های CMIP6

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-27

10.22069/jwsc.2023.21185.3635

صدیقه برارخان پور؛ مهدی نادی؛ سارا مظلوم باب اناری؛ عباس جداری فروغی


پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌ سری‌های زمانی خطی

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 287-296

جواد بهمنش؛ مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی