پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌ سری‌های زمانی خطی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه- گروه مهندسی آب

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

مدل سازی و پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه در بررسی های مرتبط با ریسک پذیری تاسیسات و سازه های وابسته، تغییرات ذخیره آبی دریاچه، ساخت و سازهای ساحلی و مسائل محیط زیست دریاچه اهمیت دارد. هدف اصلی از این تحقیق مدل سازی و پیش بینی تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل سری های زمانی است. در این تحقیق از داده های تراز سطح آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی 1345 تا 1387 استفاده، و تا سال 1395 پیش بینی صورت گرفته است. به منظور مدل سازی مولفه‌های مختلف سری های زمانی از جمله روند، تناوب و مولفه ی استوکاستیک تراز دریاچه تفکیک، و سپس جداگانه مدل سازی شدند. نتایج نشان دهنده ی توانایی بالای این روش در مدل کردن تراز دریاچه ارومیه است. تناوب های ماهانه، 3، 4، 20، 35 و 47 ساله، تناوب ها بارز و شاخص در دریاچه هستند. نتایج حاصل از پیش‌بینی نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی تراز دریاچه ارومیه است. به طوریکه تراز سطح آب دریاچه ارومیه از 1272 متر در سال 1388 تا 1270 متر در سال 1395 افت خواهد کرد. نتایج این تحقیق بر لزوم اتخاذ تصمیمات اساسی جهت حفظ دریاچه ارومیه تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Urmia Lake Water Level by using Linear Time Series Models

نویسنده [English]

  • Javad behmanesh 1
1
2
چکیده [English]

Modeling and predicting Urmia Lake level have the importance in investigating facilities and related structures risk, lake water storage changes, costal constructions and environmental impacts. The main object of the present research is to model and predict Urmia Lake level using time series model. In the present research, Urmia lake level data from 1964 to 2006 were used and the prediction carried out to 2016. In order to model, time series different components such as trend, periodicity and stochastic component of lake level were separated and then these components were modeled. The results showed that the used model had a high ability to model Urmia Lake water level. Monthly periods and 3, 4, 20, 35 and 47 years periods are considerable periods and considering these periods, Urmia Lake water level is modeled. Because by removing these periods, obtained series do not have periodicity property. The results showed that Urmia Lake water level decrease from 1270 (m) in 2009 until 1270 (m) in 2016. The results of the present research emphasize to select the basic decisions for protecting Urmia Lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fourier series
  • Predicting
  • Time Series Model
  • Trend
  • Urmia Lake