کلیدواژه‌ها = حفاظت خاک
امکان استقرار زیست پوسته‌های سیانوباکتریایی در خاک شور بستر دریاچه ارومیه

دوره 31، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 113-131

10.22069/jwsc.2024.22036.3703

اعظم مومزایی؛ حسین خیرفام؛ سیدحمیدرضا صادقی


مروری بر افزودنی‌های مورداستفاده در حفاظت خاک‌وآب در ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-30

10.22069/jwsc.2022.20253.3559

سیدحمیدرضا صادقی؛ سودابه قره‌محمودلی


برآورد ارزش اقتصادی نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 137-152

10.22069/jwsc.2020.17763.3331

راضیه فارسی؛ حسن یگانه؛ محسن حسینعلی زاده؛ مژگان سادات عظیمی


اثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستان

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 243-255

10.22069/jwsc.2018.11325.2566

عبدالواحد خالدی درویشان؛ جبار هادی قورقی؛ آزاده کاتبی‌کرد؛ هیرو محمدامینی؛ لیلا غلامی؛ اسدالله کرم‌زاده؛ عارف بهمنی؛ فرهنگ سعیدی