نویسنده = سیدحمیدرضا صادقی
مروری بر افزودنی‌های مورداستفاده در حفاظت خاک‌وآب در ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-30

10.22069/jwsc.2022.20253.3559

سیدحمیدرضا صادقی؛ سودابه قره‌محمودلی


کاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.17693.3318

سودابه قره‌محمودلی؛ علی نجفی نژاد؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ یهروز زارعی دارکی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین خیرفام


کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری‌های خاک‌زی در مقیاس کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 243-257

10.22069/jwsc.2018.14765.2978

حسین خیرفام؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی


امکان‌سنجی کاهش هدررفت خاک با استفاده از زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه‌های صنایع لبنی

دوره 24، شماره 4، مهر 1396، صفحه 211-226

10.22069/jwfst.2017.12359.2693

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین قویمی پناه؛ حبیب الله یونسی


توزیع‌های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 301-306

10.22069/jwfst.2016.3035

محسن ذبیحی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه


تحلیل تغییرات زمانی فرآیندهای هیدرولوژیکی کرت های کوچک آزمایشی در یک حوزه آبخیز جنگلی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 207-222

سیدحمیدرضا صادقی؛ ملیحه سادات ظریف معظم؛ سیدخلاق میرنیا


تحلیل رسوب‎نمود و حلقه‌های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 175-191

رئوف مصطفی زاده؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ امیر سعدالدین


تغییرپذیری هیدروگراف واحد حوزة آبخیز کسیلیان در پایه‌های زمانی بارش مؤثر متفاوت

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 247-260

سیدحمیدرضا صادقی؛ محبوبه معتمدنیا؛ حمیدرضا مرادی