1. تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

صفحه 1-25

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان


2. بررسی شدت آبگریزی خاک و تغییرات زمانی آن پس از آتش سوزی تجویزی در مناطق جنگلی آبخیز توشن استان گلستان

صفحه 27-47

کهزاد حیدری؛ علی نجفی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مجید اونق


3. کارایی فرامدل‌های شبیه ساز بیان ژن و شبکه عصبی-فازی در مدلسازی هیدروگراف معرف آبخوان

صفحه 49-69

محمدرضا گلابی؛ معصومه زینعلی؛ مهدی بهرامی


4. تحلیل فراوانی دومتغیره‌ خشکسالی در حوضه‌ آبریز قره‌سو-گرگانرود با استفاده از توابع مفصل

صفحه 71-91

سید سعید موسوی ندوشنی؛ سعید علیمحمدی؛ علی آهنی؛ معصومه بهروز؛ سید مصطفی موسوی


5. تاثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان (basilicum L. Ocimum)

صفحه 93-111

محمد نادریان فر؛ حسین کریمی؛ حسین انصاری؛ مجید عزیزی


6. تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب‌‌پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)

صفحه 113-132

حمید کاردان مقدم؛ سامان جوادی؛ رضا روزبهانی؛ مهدی محمدی قلعه نی


7. پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تأثیر بیوچارهای برگ‌ گردو در یک خاک آلوده

صفحه 133-152

حمیدرضا متقیان؛ پروین کبیری؛ علیرضا حسین پور


8. تحلیل حساسیت فاصله اولیه بین ذرات در روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده در شبیه‌سازی امواج ناشی از شکست سد

صفحه 153-169

حبیبه شیبانی فرد؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ غلامعباس بارانی؛ رسول معمارزاده


9. شکل‌های شیمیایی روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات‌کننده‌ها

صفحه 171-187

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور


10. بررسی جذب روی در خاک‌های غرقاب و غیر‌غرقاب : تاکید بر کانی‌شناسی اجزاء خاک

صفحه 189-205

سهیلاسادات هاشمی


11. بهینه سازی قطر لوله های شبکه آبیاری تحت فشار با استفاده از جستجوی ژنتیکی اعداد صحیح (مطالعه موردی: شبکه اسماعیل آباد لرستان)

صفحه 207-224

رسول قبادیان؛ آتنا حاضری؛ سید احسان فاطمی


12. تأثیرقارچ های میکوریزا بر گیاه پالایی سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی ( Thymus daenensis Celak.)

صفحه 225-242

زینب محکمی؛ فاطمه بیدرنامنی؛ محمد فروزنده؛ زهرا غفاری مقدم


13. کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری‌های خاک‌زی در مقیاس کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

صفحه 243-257

حسین خیرفام؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی


14. پهنه‎‎بندی پارامترهای مؤثر در کیفیت حاصلخیزی خاک شالیزار برای مدیریت بهینه مصرف کود

صفحه 259-274

حامد رضایی؛ لیلا اسمعیل نژاد؛ سعید سعادت؛ پریسا ملکی


15. بررسی خدمت اکوسیستم تولید آب با استفاده از نرم‌افزار InVEST (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای)

صفحه 275-290

مهرناز حقدادی؛ غلامعلی حشمتی؛ مژگان سادات عظیمی


16. اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم

صفحه 291-305

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی


17. ارزیابی دقت 20 مدل تجربی برآورد تبخیر-تعرق مرجع مناطق ساحلی در اقلیم های مختلف

صفحه 307-320

خلیل قربانی؛ توحید علیقلی‌نیا؛ نگار رسولی مجد


18. برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT

صفحه 321-330

بیژن نظری؛ فرشته بتوخته؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ بهنام آبابایی


19. کاربرد تکنیک هزینه ترانسلوگ در برآورد تابع تقاضای آب محصول گندم منطقه سیستان

صفحه 331-338

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی