بدین وسیله به استحضار می­رساند کلیه  نویسندگان محترم مقالات از تاریخ 1398/07/06 به بعد، در مرحله بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، میبایست برای هر مقاله مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت کامل، مبلغ2000000 ریال (دویست هزار تومان) دیگر ( ویا گزارش کوتاه 1000000 ریال (یکصد هزارتومان دیگر)  برای تامین بخشی ازهزینه­ های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.
 
شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.  شماره شبا حساب بانک تجارت جهت واریز هزینه داوری و چاپ:   IR110180000000003150062380
 توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

  ضریب تاثیر سال 1395 "مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک" برابر  0/149  اعلام شد.
 از نویسندگان درخواست می شود قبل از ارسال مقاله بخش راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه نمایند و مقاله خود را طبق توضیحات مندرج تهیه و ارسال نمایند.
 ((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).
شماره جاری: دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1-282 

3. مدل سازی عددی لایه بندی حرارتی و کیفیت آب مخزن سد با استفاده از مدل کیفیCE-QUAL-W2

صفحه 53-73

مصطفی صالحی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ نوید پرچمی؛ ظاهر احمدپور


6. پیش بینی فضایی-زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPEI در شمال شرق ایران

صفحه 115-133

مهسا سامتی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ فیروزه ریواز


8. ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی دو رقم کنجد محلی بهبهان و شوین

صفحه 155-171

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ لیلا بهبهانی


12. سینتیک رهاسازی روی در فراریشه در دوره کشت ذرت در یک خاک آهکی

صفحه 223-238

مهدی بحرینی؛ امیر فتوت؛ علیرضا کریمی کارویه کریمی کارویه؛ رضا خراسانی؛ علیرضا حسین پور


14. کارایی نانوکیتوزان در حذف بنزن از محلول‌های آبی

صفحه 255-267

حسن رضائی؛ رقیه مطلبی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی کرد رستمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-2069
شاپا الکترونیکی
2322-2794

بانک ها و نمایه نامه ها