آمار مقالات ارسالی

تعداد مقاله

2181

تعداد پذیرش

703

تعداد عدم پذیرش

1256

مقالات منتشر شده

تعداد دوره‌ها

 12

تعداد شماره‌ها

 60

تعداد مقالات

 955

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

 1057903

آمار میانگین زمان داوری

متوسط زمان داوری

29 روز

 نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک در خصوص اخلاق نشر از قوانین اخلاق نشر پیروی می کند.

ترتیب انتشار: دو ماهنامه علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

 نوع داوری: دو سو کور (داوری بسته)

دسترسی به مقالات : دسترسی باز 

رتبه نشریه: گروه B

 ضریب تاثیر سال 1395 :  0/149 

 هزینه داوری اولیه: 100،000 تومان 

هزینه انتشار: 200،000 تومان برای مقاله کامل و 100،000 تومان برای گزارش کوتاه علمی

 (پرداختهای الکترونیکی نیز مورد قبول می باشد)

شماره حساب:  3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 شماره شبا:   IR110180000000003150062380

 ((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).

 

 لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید. 

 

 

شماره جاری: دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-249 

1. تاثیر مقدار و عمق توزیع ماده خام و بیوچار چوب گردو بر تبخیر و رطوبت خاک

صفحه 1-21

10.22069/jwsc.2020.17533.3303

طاهره جعفری کیا؛ احمد رضا قاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ حمیدرضا متقیان


3. بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی

صفحه 45-63

10.22069/jwsc.2020.15349.3059

مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی؛ نرجس محمودی سفیدکوهی


9. کاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی

صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.17693.3318

سودابه قره‌محمودلی؛ علی نجفی نژاد؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ یهروز زارعی دارکی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین خیرفام


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-2069
شاپا الکترونیکی
2322-2794

بانک ها و نمایه نامه ها