دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-326 
3. تحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 61-83

سیدعبدالحسین آرامی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مهری اکبری؛ علیرضا زراسوندی


12. ارزیابی عملکرد مدل WRF در شبیه سازی بارش‌های سنگین

صفحه 229-242

لیلا گودرزی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ پروین غفاریان


14. جذب زیستی کادمیم از محلول‌های آبی توسط پوست میگو

صفحه 257-269

محسن حمیدپور؛ ناهید حسینی؛ شفق مولایی