1. بررسی تاثیر نانوذرات هماتیت بر غلظت‌ آرسنیک و برخی عناصر غذایی گیاه ذرت کشت شده در خاک‌های آلوده

صفحه 1-34

طاهره منصوری؛ احمد گلچین


2. شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز و بررسی تأثیر فعالیت های آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

صفحه 35-59

هادی معماریان خلیل آباد؛ محمد یوسفی؛ امیرحسین آقاخانی افشار


3. تحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 61-83

سیدعبدالحسین آرامی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مهری اکبری؛ علیرضا زراسوندی


4. بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر شکل منحنی تداوم جریان در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 85-105

رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت؛ فرود شریفی


5. بهره‌برداری بهینه از سیستم تک‌مخزنه‌ی سد دز با استفاده از الگوریتم جست‌و‌جوی ذرات باردار

صفحه 107-125

طناز سادات فرحناکیان؛ رامتین معینی؛ سید فرهاد موسوی


6. مطالعه لایه‌بندی حرارتی و کیفی سد تهم زنجان با استفاده از نرم‌افزار CE-QUAL-W2

صفحه 127-145

هادی رضایی برندق؛ فرزین سلماسی؛ فرزانه صاحبی


7. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن‌های نوع باندال لایک مستغرق و معمولی بر تغییرات رقوم بستر در قوس 90 درجه ملایم

صفحه 147-164

مرتضی بختیاری؛ محسن جلیلی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ نیما شهنی کرم زاده


8. ارزیابی روش کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی تراز آب زیرزمینی

صفحه 165-182

خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ الناز فرنیا


9. تعیین ارتفاع مناسب کشت گونه‌های درختی غیربومی در جنگل‌های شمال ایران‌ بر مبنای شاخص های گرمایی

صفحه 183-197

زهرا آقاشریعتمداری؛ مهدی حلمی جدید


10. مکان‌یابی میکروکچمنت های مستعد استحصال آب در سطح حوضه با استفاده از روش های تلفیق در سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه آبخیز نازلو چای آذربایجان غربی)

صفحه 199-214

یهزاد حصاری؛ علی گهرنژاد؛ کریم سلیمانی


11. تأثیر سطوح مختلف تنش‌خشکی و کود ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و آلیسین گیاه سیر

صفحه 215-227

احمد احمدیان؛ امیر سالاری؛ زکیه موسوی؛ حامد کاوه


12. ارزیابی عملکرد مدل WRF در شبیه سازی بارش‌های سنگین

صفحه 229-242

لیلا گودرزی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ پروین غفاریان


13. بهره‌برداری آب‌های نامتعارف جهت آبیاری گیاه فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum) تحت شرایط گلخانه‌ای

صفحه 243-256

صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ فراست سجادی


14. جذب زیستی کادمیم از محلول‌های آبی توسط پوست میگو

صفحه 257-269

محسن حمیدپور؛ ناهید حسینی؛ شفق مولایی


15. کارایی روش‎ الکتره ترای در ارزیابی تناسب اراضی منطقه چالدران برای کشت سیب زمینی

صفحه 271-284

مسلم ثروتی


16. تاثیر تعداد ردیف، ارتفاع و آرایش صفحات مستغرق در رسوب‌شویی مخزن سد

صفحه 285-296

قربان مهتابی؛ ُسمانه کریمی؛ مژده محمدیون


17. مدل‌سازی فیزیکی تأثیر طول مهارهای انعطاف‌پذیر موانع شناور کروی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

صفحه 297-308

جواد احدیان؛ امین ورشوساز


18. ارزیابی مدل های تبخیر- تعرق گیاه مرجع برای اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک زاهدان)

صفحه 309-317

پریسا کهخا مقدم


19. برازش مدل‌های مختلف منحنی مشخصه آب خاک بر 30 نمونه خاک استان فارس

صفحه 319-326

حمید رضا فولادمند؛ پروانه گلکار