1. حل عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش

صفحه 1-23

بنفشه نوروزی؛ احمد احمدی؛ محسن لشکربلوک؛ محمود نوروزی


2. ارزیابی عملکرد مخزن سد نهب در شرایط خشک سالی با استفاده از مدل MODSIM

صفحه 25-42

فرهاد میثاقی؛ جواد صادقیها


3. بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان

صفحه 43-59

وحید لطیفی؛ حسین اسدی؛ عیسی ابراهیمی؛ علی موسوی


4. ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده

صفحه 63-78

زهره فرزانگان؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان


5. حداقل‌سازی تعداد چاه‌های شبکه اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی در منطقه با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و بهینه‌سازی (مطالعه موردی : دشت دزفول-اندیمشک)

صفحه 79-96

علی رئیسی عیسی آبادی؛ حمیدرضا غفوری؛ محسن مسلم‌زاده


6. کارایی کرم خاکی و ریزوباکتر‌ها بر همزیستی میکوریزایی و رشد سه گونه گیاهی در یک خاک آلوده به فلز سرب

صفحه 97-112

علی محوحی؛ فایز رئیسی


7. شبیه‌سازی نفوذ آب در خاک با استفاده از نرم‌افزار Hydrus1D و داده‌های صحرایی

صفحه 113-128

معصومه فراستی؛ حسین شاکری


8. تعیین برداشت بهینه منابع آب زیرزمینی با استفاده از نظریه بازی‌ها (مطالعه موردی شهرستان گرگان)

صفحه 129-144

الناز اسدی؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی


9. بررسی و مقایسه مدل‌های ریاضی فرید – کامبرنوس و بریگهام برای محاسبه انتشاپذیری نیترات در شرایط اشباع

صفحه 145-159

عاطفه آزادی فر؛ امیر سلطانی محمدی؛ هادی معاضد


10. واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو)

صفحه 161-175

محمد صادق غضنفری مقدم؛ مرتضی فرهمند راد؛ غلامعباس بارانی؛ محسن پوررضا بیلندی


11. ارزیابی دو روش بیلان انرژی در سطح خاک و استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت برآورد میانگین شبانه‌روزی دمای سطح خاک

صفحه 177-192

یونس خوشخو


12. کاربرد روش‌های شبکه‌ی بیزین و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

صفحه 193-207

سجاد کریمزادگان؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


13. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه

صفحه 209-224

ابراهیم شعبانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


14. اثرات سیستم قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی

صفحه 225-240

نادر سلامتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ عبدالستار دارابی؛ لیلا بهبهانی


15. ارزیابی روش استوانه های دوگانه در اندازه گیری نفوذ عمودی آب به خاک در بافت های مختلف با استفاده از نرم افزار HYDRUS

صفحه 241-253

اسماء موسوی دهموردی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ پریسا مشایخی


16. کاربرد روش های تحلیلی و عددی در شبیه سازی آبشویی یون های نیترات و آمونیوم در یک خاک شنی

صفحه 255-267

محبوبه کفیل؛ هادی معاضد؛ مصطفی مرادزاده


17. تاثیر مدیریت‌های زراعی مختلف بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیولوژیکی سلامت خاک

صفحه 269-280

ارسلان صادقیان؛ غلامعباس صیاد؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مجتبی نوروزی مصیر


18. بررسی عوامل محیطی کنترل کننده کربن آلی خاک در مراتع مناطق خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ یانسی گناباد)

صفحه 281-289

ایمان حقیان؛ امیر سالاری


19. شبیه‌سازی نرم‌افزاری تأثیر صفحات مستغرق بر چاله آب‌شستگی در محل تقاطع کانال‌ها

صفحه 291-297

محمد گیوه چی؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان