1. ارزیابی اثرات اعمال سیاست‌های مختلف مدیریتی بر روی آبخوان با استفاده از شبیه‌سازی عددی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس، ایران)

صفحه 1-23

سهند قدیمی؛ حامد کتابچی


2. تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه‌نیمه سیستان تحت سناریوهای مدیریتی آب و خاک

صفحه 25-46

جواد شهرکی؛ علی سردارشهرکی؛ صفیه نوری


3. ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روش‌های اکو-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : رودخانه مهابادچای)

صفحه 47-65

آیلر رزاقی؛ حجت احمدی؛ نورعلی حقدوست؛ یهزاد حصاری


4. اثر کاتیون‌های کلسیم، سدیم، پتاسیم و آمونیوم بر جذب روی در تعدادی از خاک‌های آهکی استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 67-86

نرگس آبیار؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان


5. ارزیابی شاخص S با استفاده از سه مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک در پنج کاربری مختلف در جنوب کرمان

صفحه 87-103

فهیمه امیری میجان؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین شکفته


6. بررسی حذف رنگدانه فنل رد با استفاده از نانوجاذب مگنتیت از محلول آبی

صفحه 105-121

حسین علی فغانی؛ عباس حشمتی جنت مقام


7. بررسی میزان تغییرات بارش و تبخیر و تعرق محصولات کشاورزی در استان خوزستان تحت تأثیر تغییر اقلیم

صفحه 123-139

علیرضا نیکبخت شهبازی


8. مدل­سازی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از مدلی ترکیبی مبتنی بر داده­ های سنجش از دور

صفحه 141-158

سعید حمزه؛ محمد مهدی ولاشجردی؛ مه­نوش مقدسی؛ علی شینی دشتگل


9. بررسی و رتبه بندی عوامل پیشران اجتماعی بیابان زائی دشت سیستان

صفحه 159-173

مجید اونق؛ حسین سرگزی؛ حسین بارانی


10. تاثیر زمان تماس بر چگونگی رشد کرم خاکی گونه‌ی Eisenia fetida تغذیه شده با کود دامی در خاک آلوده

صفحه 175-190

قاسم رحیمی؛ فیروزه نوروزی گلدره


11. بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر پتانسیل تولید رواناب‌های سطحی با استفاده از سنجش از دور و مدل SWAT

صفحه 191-206

رضا قضاوی؛ آرش فاضلی


12. ارزیابی شاخص های بارش استاندارد شده و بارش-تبخیر-تعرق استاندارد شده در تشخیص ترسالی

صفحه 207-221

نازگل حسینی پژوه؛ خالد احمدالی؛ علیرضا شکوهی


13. شبیه‌سازی دمای اعماق مختلف خاک در مقیاس‌های ساعتی و روزانه با بکارگیری یک مدل SVAT

صفحه 223-238

یونس خوشخو


14. تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب(مطالعه موردی: شبکه آبیاری حمیدیه)

صفحه 239-253

پیمان کاشفی نژاد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب


15. مقایسه اثر پوشش لاشه سنگ، منسوجات گیاهی و چمن کاری در کاهش رسوب دهی جوی کناری جاده های جنگلی

صفحه 255-267

آیدین پارساخو؛ رسول خاندوزی؛ واحد بردی شیخ؛ علی اکبرمحمد علی پور ملکشاه


16. واکاوی تعداد روزهای یخبندان ایستگاه همدید گرگان با رویکرد تغییر اقلیم

صفحه 269-279

عبدالرضا کاشکی؛ حسین ایمانی پور؛ مینا فیروزیزدی


17. جذب متیلن بلو توسط بایوچار، خاک و خاک تیمار شده با بایوچار از محلول های آبی

صفحه 281-292

سکینه نبی زاده؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ مصطفی عمادی


18. سینیتیک جذب آب توسط پلیمرهای ابرجاذب

صفحه 293-301

سهیلا ابراهیمی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


19. ارزیابی پتانسیل خطر بیابان‌زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی)

صفحه 303-310

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی