کلیدواژه‌ها = آلودگی خاک
بررسی امکان استفاده از پساب در گیاه پالایی خاک آلوده به گازوئیل

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-21

10.22069/jwsc.2022.20307.3563

امید بهمنی؛ شیوا متقی؛ وحید اطلسی پاک


مقایسه‌ی کارایی جاذب‌های خالص و پوشش‌دار شده با کیتوسان در تثبیت کادمیم خاک

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 129-148

10.22069/jwsc.2020.17980.3358

زهرا نجفی؛ احمد گلچین؛ محمد صادق عسکری؛ پریسا علمداری


کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 79-99

10.22069/jwfst.2017.10254.2473

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری ساری؛ شروین احمدی


بررسی آلودگی هیدروکربن‌های نفتی و فلزات سنگین در خاک‌های پنج پالایشگاه نفت کشور

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 273-284

10.22069/jwfst.2016.3032

زهرا علی پور اسدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ محسن سلیمانی


تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی