کلیدواژه‌ها = تنش آبی
شاخص‌های دینامیکی و عملکرد ذرت شیرین در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 29، شماره 4، دی 1401، صفحه 115-123

10.22069/jwsc.2023.20734.3590

میلاد ابراهیمی؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد؛ وحید ورشاویان؛ نسرین آزاد؛ امید بهمنی


ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم‌های رودخانه‌ای در حوضه رودخانه جراحی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 47-68

10.22069/jwsc.2019.16182.3146

امیر سعدالدین؛ فرشاد رستم اصل؛ مجید اونق؛ محسن آرمین