کلیدواژه‌ها = عملکرد
اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی

دوره 29، شماره 4، دی 1401، صفحه 75-93

10.22069/jwsc.2023.20768.3593

زینب فتحی تیلکو؛ حمید زارع ابیانه؛ عیسی معروف‌پور؛ فرزاد حسین پناهی