کلیدواژه‌ها = آبیاری
کاربرد شن-زئولیت-ژئوتکستایل به‌منظور کاهش نیترات فاضلاب دانشگاه شهرکرد و مقایسه کیفی آن با استانداردها

دوره 28، شماره 2، تیر 1400، صفحه 23-42

10.22069/jwsc.2021.19350.3482

حمید شیروانی ایچی؛ سید حسن طباطبائی؛ مهدی قبادی نیا؛ نگار نورمهناد


ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی.

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2020.16036.3126

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 275-285

محمدرضا خالدیان؛ محمدکریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محسن قره شیخ بیات؛ برهان ملک نیا