دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-382 
1. معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در اراضی جنگلی تحت تأثیر آتش سوزی در شمال غرب استان گیلان

صفحه 1-25

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


4. کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی

صفحه 79-99

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری ساری؛ شروین احمدی


17. برآورد ضرایب انتشار طولی رسوبات معلق درون محیط‌های متخلخل درشت‌دانه

صفحه 317-332

جعفر چابک پور؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد صدقی اصل


19. بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی

صفحه 349-363

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


20. حل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه‌ها

صفحه 365-373

حسین شریفان؛ عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده؛ هرمز شیار بهادری


21. ارزیابی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آمار مکانی (منطقه مورد مطالعه: دشت لاغر)

صفحه 375-382

چنگیز سعدی پور؛ محسن رودپیما؛ علیداد کرمی؛ ناصر دواتگر؛ سیده مریم صلاح الدین