دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-318 
9. پیش بینی کیفیت آب در جریان های یک بعدی به کمک تابع انتقال آلودگی جدید و اصلاح معیار همگرایی

صفحه 147-162

سید آرمان هاشمی منفرد؛ محسن دهقانی درمیان؛ بهاره پیرزاده؛ مهدی اژدری مقدم


15. تأثیر تراکم نمونه‌برداری بر کارایی نقشه شوری خاک (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی کرکج، دانشگاه تبریز)

صفحه 239-251

فرزین شهبازی؛ حسین رضائی؛ لیلا علیدخت؛ صابر حیدری؛ زهرا کاظمی؛ سید محمد مهدوی


16. مطالعه امکان سنجی استحصال آب از رطوبت هوا در جنوب استان سیستان و بلوچستان

صفحه 253-265

پیمان محمودی؛ چکاوک خواجه امیری خالدی؛ محمدرضا سالاری فنودی


20. بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد

صفحه 301-310

حجت امامی؛ محمد باقر صوفی؛ علی رضا کریمی کارویه؛ غلام حسین حق نیا