دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-350 
1. تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی‌های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل

صفحه 1-24

حسین شهاب؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی؛ مجید محمود آبادی


7. اثر روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایا‌ی‌ گیاهی برهدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک در تناوب گندم – ذرت

صفحه 131-150

جهانبخش میرزاوند؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ صادق افضلی نیا؛ نجفعلی کریمییان


12. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

صفحه 225-239

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


13. تاثیر کادمیم بر جذب کروم شش ظرفیتی (VI) توسط نانو رس کلویزایت سدیمی

صفحه 241-256

مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند؛ فرزانه معتمدی؛ گلاره ریحانی


16. بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

صفحه 289-302

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت