مقایسه هدررفت خاک از کرت‌های آزمایشی مستقر در بخش‌های مختلف یک جاده‌‌ جنگلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در پژوهش حاضر، به برخی از عوامل تأثیرگذار در هدررفت خاک در جاده‌های جنگلی حوزه آبخیز دارابکلا واقع در استان مازندران، پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از شبیه‌ساز باران، هدررفت خاک تحت عوامل شیب طولی جاده، شن‌ریزی جاده و رد چرخ ناشی از تردد ماشین‌آلات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین مقادیر هدررفت خاک (متوسط 15.05 گرم در متر مربع) در بخش‌های مختلف شیب طولی، شن‌ریزی و رد چرخ، اختلاف معنی‌دار (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of soil loss from experimental plots established in different parts of a forest road

نویسندگان [English]

  • Ataollah Kavian 1
  • Atta Safari 1
  • Aidin Parsakhoo 2
چکیده [English]

In the present study, some factors were investigated affecting soil loss in forest roads of Darabkola Watershed located in Mazandaran Province, Iran. In this regard, soil loss was investigated affected by longitudinal slope of road, road graveling and wheel rut caused by movement of heavy machineries, using rainfall simulator. The results indicated that, there is significant differences (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall simulation
  • Permeability
  • longitudinal slope
  • Wheel rut
  • Graveling