1. اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل

صفحه 1-19

شکراله اصغری؛ سعیده هاشمیان صوفیان؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ مهدی محب الدینی


2. توسعه توابع انتقالی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اعماق مختلف خاک جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

صفحه 21-37

سمیه زهری شیل سر؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی


3. تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال حوضه رودخانه دز با استفاده از روش TFPW-MK

صفحه 39-55

حسن ترابی پوده؛ صمد امامقلی زاده


4. رابطه بین پهنای حلقه‌های سالانه درختان بلوط و شاخص‌های اقلیمی (منطقه‌ای و جهانی) در منطقه جوانرود کرمانشاه

صفحه 57-71

مهدی نادی؛ جواد بذرافشان؛ کامبیز پورطهماسی؛ فاطمه نجفی هرسینی


5. فاکتورهای زمین‌زاد و انسان‌زادمؤثر بر خصوصیات مغناطیسی خاک‌های آهکی اطراف زنجان

صفحه 73-88

علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی


6. تعیین شاخص‌های بافری و نیاز استاندارد فسفر در چهار ردیف ارضی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از همدماهای جذب سطحی (مطالعه موردی: اصفهان و شهرکرد)

صفحه 89-103

مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری؛ حسین شریعتمداری


7. تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی – مستطیلی

صفحه 105-120

مجتبی عامری؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی


8. تحلیل فراوانی سیل براساس روش‌‌‌های تئوری مقادیر حدی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه، گلستان)

صفحه 121-135

فاطمه زاهدیان فر؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محمد عبدالحسینی؛ امیراحمد دهقانی


9. پیش بینی بارش های سنگین با توجه به تأثیرات تغییراقلیم قرن 21 در ایستگاه های منتخب استان گلستان

صفحه 137-150

بهناز یازرلو؛ مهدی ذاکری نیا؛ محمد عبدالحسینی


10. اثر احداث دیوار موازی بر کاهش آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل در مقطع مرکب

صفحه 151-164

مجتبی کریمی؛ یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی


11. تاثیر موقعیت شیب بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 165-177

جعفر شریفی گرم‌دره؛ مهدی عاکف؛ محمد حسن صالحی؛ عبدالمحمد محنت کش


12. مقایسه‌ی اثرات سوپرجاذب و ورمی‌کمپوست بر مقدار رطوبت ذخیره شده خاک در سطوح مختلف شوری آب آبیاری

صفحه 179-191

حسین باقری؛ پیمان افراسیاب


13. اثر تراکم خاک و ماده آلی بر معدنی شدن نیتروژن در خاک‌های‌ آهکی

صفحه 193-206

سید علی اکبر موسوی؛ بهناز صالحی؛ مصطفی دهقان؛ مجتبی جعفری حقیقی


14. شبیه سازی اثرات سناریوهای توسعه مناطق مسکونی بر رسوب با استفاده از مدل WetSpaدر حوزه زیارت استان گلستان

صفحه 207-220

مهتاب فروتن؛ عبدالرضا بهره مند؛ حسین زینی وند؛ محید اونق؛ علی نجفی نژاد


15. ارزیابی دقت برخی از روش‌های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی

صفحه 221-229

عباس یکزبان؛ محمود شعبانپور؛ ناصر دواتگر؛ نادر پیرمرادیان


16. پیش بینی آبدهی متوسط ماهانه با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و تبدیلات موجک (مطالعه موردی: رودخانه کر- ایستگاه پل خان)

صفحه 231-239

محمدرضا نیک منش


17. اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان

صفحه 241-248

سعید شربتی؛ علی شعبانی