1. ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی به‌منظور تخمین و پهنه‌بندی متغییرهای بارش در اراضی کشاورزی شهرستان آق‌قلا جهت کشت دیم غلات پاییزه

صفحه 1-23

حسین کاظمی؛ خلیل قربانی


2. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده‌ی دشت همدان- بهار با استفاده از نتایج مدل ریزمقیاس LARS-WG

صفحه 25-46

سمیرا اخوان؛ محمد قبائی سوق؛ ابوالفضل مساعدی


3. تاثیر اسیدهای آلی بر رهاسازی برخی عناصر از دوکانی سپیولیت و پالیگورسکیت در شرایط شور

صفحه 47-65

زینب جناغ؛ سعید حجتی؛ احمد لندی


4. بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه)

صفحه 67-84

جواد بهمنش؛ رقیه صمدی؛ حسین رضایی


5. مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


6. مدل‌سازی برخی از عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی

صفحه 103-120

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصری


7. بررسی و آشکارسازی اثر گرمایش جهانی بر تغییرات روند دمای خاک و برآورد آن با روش همبستگی رگرسیونی (مطالعه موردی: کرمان)

صفحه 121-138

سحر گلشن؛ محمود رائینی سرجاز؛ رضا نوروز ولاشدی


8. تأثیر کاربریهای جنگل، نهال‌کاری و جنگل تخریب‌شده بر میزان نفوذ، رواناب و رسوب حوضه‌ی شصت‌کلاته استان گلستان

صفحه 139-153

ریحانه نوروزی مهیاری؛ فرشاد کیانی؛ هاشم حبشی


9. مدیریت سیلاب شهری ازطریق شبیه سازی ‏رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM در شهر گرگان، استان گلستان

صفحه 155-170

سامان بدیعی زاده؛ عبدالرضا بهره مند؛ 4- امیر احمد دهقانی


10. بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن

صفحه 171-186

شهناز دانش؛ مصطفی ابطحی؛ کامران داوری؛ سید علی قاسمی


11. مقایسه عملکرد مدل‌های درختی و شبکه عصبی به منظور یافتن داده های گمشده تبخیر از تشت در استان خوزستان

صفحه 187-202

مرجان وهابی مشهور؛ علی رحیمی خوب


12. شبیه سازی شوری خاک تحت منبع خطی در یک خاک ناهمگن و در شرایط غیرماندگار

صفحه 203-216

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین رخسار


13. بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشی

صفحه 217-229

حسین خزیمه نژاد؛ رسول مظلوم شهرکی؛ محمد حسین نجفی مود؛ علی شهیدی


14. مطالعه آزمایشگاهی اثر تمایل بلوک‌ها بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش USBR III

صفحه 231-242

زهرا اشکو؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی


15. ارزیابی خطر بیابان‌زایی (سیستم شاخص‌های بیابان‌زایی مدیترانه‌ای اروپا، DIS4ME) منطقه مورد مطالعه: اترک سفلی در استان گلستان

صفحه 243-251

مریم بخشی؛ چوقی بایرام کمکی؛ مجید اونق


16. بررسی روند سری های زمانی پدیده گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های آماری نا پارامتری

صفحه 253-260

علیرضا شهریاری


17. ایجاد و بررسی مدل‌های مختلف تحلیل منطقه‌ای تناوب سیلاب تابعی از دوره بازگشت (مطالعه موردی: استان اردبیل)

صفحه 261-268

علی رسول زاده؛ الناز آذرتاج؛ پریسا فرضی