کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تأثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع پدیدۀ گردوغبار (مطالعه موردی: استان بوشهر)

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-51

10.22069/jwsc.2022.19677.3511

غلامرضا راهی؛ فاطمه بحرینی؛ محمد خسروشاهی؛ لیلا بیابانی


تحلیل منطقه‌ای روند و نقطۀ شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPEI در ایران

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 185-200

10.22069/jwsc.2020.16525.3178

خلیل قربانی؛ صدیقه برارخان پور؛ اسماعیل ولیزاده؛ عبدالجبار ملااراضی