کلیدواژه‌ها = دریاچه ارومیه
تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت میاندوآب تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی تخصیص آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21638.3677

احسان جوادی؛ بهزاد حصاری؛ مهسا محمد حسین زاده


پیش‌‌بینی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌‌های هیبریدی سری زمانی( مطالعه موردی ناو چای)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 85-103

10.22069/jwsc.2020.17149.3264

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ یوسف رمضانی؛ محمد ناظری تهرودی


بررسی توزیع زمانی بارش‌های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 163-177

10.22069/jwsc.2017.13260.2792

یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمد ناظری تهرودی


مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 123-141

10.22069/jwfst.2017.9735.2401

حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش؛ بهزاد حصاری


پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌ سری‌های زمانی خطی

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 287-296

جواد بهمنش؛ مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی