کلیدواژه‌ها = بهره‌برداری
ارزیابی فنی سامانه‌های نوین آبیاری در استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن)

دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-89

10.22069/jwsc.2022.20247.3558

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فاطمه آتشخوار؛ غلامرضا شماعی


ارزیابی عملکرد مخزن سد نهب در شرایط خشک سالی با استفاده از مدل MODSIM

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 25-42

10.22069/jwsc.2018.13364.2802

فرهاد میثاقی؛ جواد صادقیها