کلیدواژه‌ها = پساب
بررسی امکان استفاده از پساب در گیاه پالایی خاک آلوده به گازوئیل

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-21

10.22069/jwsc.2022.20307.3563

امید بهمنی؛ شیوا متقی؛ وحید اطلسی پاک


اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 181-195

10.22069/jwsc.2020.16668.3196

صابر جمالی؛ سیده محبوبه زین‌الدین؛ مهدی کلاهی


جذب متیلن بلو توسط بایوچار، خاک و خاک تیمار شده با بایوچار از محلول های آبی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 281-292

10.22069/jwsc.2019.14913.3002

سکینه نبی زاده؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ مصطفی عمادی