کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 4
نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه‌های واریزه‌ای (مطالعه موردی: جاده توسکستان-چهارباغ استان گلستان)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 185-200

10.22069/jwsc.2020.17799.3338

حمزه محسنی پور صومعه سرایی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ محمدرحیم فروزه؛ آیدین پارساخو


اثر کاه و کلش و جهت خاک‌ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2019.15271.3046

یونس مظلوم علی آبادی؛ علیرضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


ارزیابی پتانسیل خطر بیابان‌زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 303-310

10.22069/jwsc.2018.11346.2571

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی