کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 3
کارایی همزمان گیاه‌پالایی و زیست‌پالایی در حذف نفت خام از خاک

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 25-45

10.22069/jwsc.2019.16529.3181

هادی کوهکن؛ احمد گلچین؛ محمدصدیق مرتضوی؛ فاطمه شهریاری؛ رقیه همتی


تأثیر تنش رطوبتی و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرزه

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 219-232

10.22069/jwsc.2019.15481.3071

سید حمزه حسینیان؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اشکان یوسفی؛ اصلان اگدرنژاد


اثرات رژیم‌های آبیاری و کود بر ویژگی‌های کمی و کیفی خرفه (Portolaca oleraceae)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 247-253

10.22069/jwsc.2019.13206.2787

الهام اله بخش؛ محمد گلوی؛ سید محسن موسوی نیک؛ زینب محکمی