نویسنده = مهدی نادی
تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر روند دماهای حدی در ایستگاه‌های ساحلی استان مازندران بر مبنای مدل های CMIP6

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-27

10.22069/jwsc.2023.21185.3635

صدیقه برارخان پور؛ مهدی نادی؛ سارا مظلوم باب اناری؛ عباس جداری فروغی


تحلیل روند پوشش گیاهی با استفاده از سری زمانی NDVI ماهواره مودیس در شمال شرق ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 135-150

10.22069/jwsc.2022.20208.3554

مرتضی دستی گردی؛ مهدی نادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ خدیجه کیاپاشا


رابطه بین پهنای حلقه‌های سالانه درختان بلوط و شاخص‌های اقلیمی (منطقه‌ای و جهانی) در منطقه جوانرود کرمانشاه

دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 57-71

مهدی نادی؛ جواد بذرافشان؛ کامبیز پورطهماسی؛ فاطمه نجفی هرسینی