دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 1-304 
5. اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی

صفحه 99-118

فاطمه صبوری؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ رضا خراسانی


7. تغییرات زمانی و مکانی ضریب فرسایندگی در جنوب‌غرب ایران

صفحه 139-157

الهه ترابیان مقدم؛ مهدی نادری؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله فتاحی


14. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای اجرا شده در باغات استان گلستان

صفحه 261-274

مجتبی شاکر؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ مهدی ذاکری نیا


15. تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری

صفحه 275-285

محمدرضا خالدیان؛ محمدکریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محسن قره شیخ بیات؛ برهان ملک نیا


17. مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد ستارخان با داده‌های حاصل از رسوب‌سنجی Gstars3.0

صفحه 297-304

مهدی مفتاح هلقی؛ سمیه فقیه مهربانی؛ هدی مسکار؛ امیر احمد دهقانی