توزیع زمانی- مکانی ذرات معلق اتمسفری در غرب کشور بر مبنای داده های طیفی سنجنده MODIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه خاکشناسی دانشگاه لرستان

چکیده

توزیع نامناسب، هزینه بالای نصب و نگهداری ایستگاه‌های سنجش آلودگی، موضوع مهم در سنجش آلودگی هوا هستند. سنجده مودیس نصب شده در ماهواره آکوا و ترا قادر به بازیابی عمق اپتیکی ذرات معلق هوا (AOD) در تروپوسفر هستند و می‌تواند در سنجش آلودگی ذرات معلق در سطح وسیع مانند غرب ایران کار گرفته می شود. در این تحقیق، داده‌های سطح سه سنجنده مودیس در ماهواره آکو و ترا، به منظور بررسی‌توزیع زمانی و مکانی ذرات معلق هوا در غرب ایران طی دوره زمانی 2011-2000 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تغییرات ذرات معلق هوا در استان خوزستان متفاوت و بسیار بیشتر از سایر استان‌های غربی کشور می باشد. تغییرات AOD در غرب کشور در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، گیلان و مرکزی در طی دوره مذکور روند کاهشی را داشته است، اما در استان‌های ایلام، خوزستان، بوشهر، شهرکرد، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهکلویه و بویر احمد، لرستان و همدان در طی دوره مذکور روند افزایشی داشته‌ است و این روند افزایشی در استان خوزستان قابل توجه می باشد. استان خوزستان در طی دوره زمانی مذکور میانگین بالای AOD (22/± 078/0) را تجربه کرده است. با توجه به نتایج بدست آمده، هر چه از غرب به شرق و همچنین از جنوب به شمال می‌رویم، AOD در طی این دوره روند کاهشی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatio-temporal distribution of atmospheric aerosols in western part of Iran based on MODIS spectral data

نویسنده [English]

  • hamidreza matinfar
چکیده [English]

Unsuitable distribution, installation and maintenance costs for ground monitoring stations are issues in air pollution monitoring. Installed MODIS satellite on Aqua and Terra are able to identify aerosol optical depth (AOD) retrievals in troposphere and can be used for aerosol pollution monitoring in areas such as western Iran. In this study, MODIS level 3 data in Aqua and Terra used in order to evaluate the spatio-temporal distribution of aerosols over western Iran from 2000- 2011. The results indicated that aerosols variations in Khuzestan Province is different and is much higher than other western Provinces of country. The AOD variation in western part of the country had decreasing trend over Ardabil, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Qazvin, Gilan and Markazi Province whereas, AOD variation had increasing trend over Ilam, Khuzestan, Bushehr, Shahrekord, Zanjan, Kurdistan, Kermanshah, Kohkeluye and Boyerahmad, Lorestan, and Hamedan Province. However, this trend in Khuzestan Province is significant (0.78±0.22). Khuzestan province has experienced high average of AOD in the period 2000-2011. According to the results obtained, AOD has decreasing trend from west to east and from south to north. Very high average was observed in summer season, particularly in southwestern Provinces such as Khuzestan, Bushehr, and Ilam, but lower average was observed in autumn season. Based on the results of this study said it seems that using MODIS Level 3 products is appropriate in order to evaluate the AOD spatio-temporal variation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqua
  • Variation
  • Aerosol
  • MODI