ارزیابی حساسیت معادله فائو پنمن- مانتیث 56 نسبت به تغییرات سرعت باد در غرب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sensivity of FAO-56 Penman-Monteith to the Wind Speed Variations in West of Iran